طرح احداث کارخانه کاتد با ظرفیت 1000 تن

این کارخانه به منظور فراوری مواد معدنی معادن گروه معدنی حدید گستر سیرجان در استان مرکزی طراحی و جانمایی گردید. موقعیت این طرح در شهرستان زرندیه و در نزدیکی معادن خانکیشی و حاج بلاغی می‌باشد.

ظرفیت کارخانه 1000 تن کاتد در سال با خلوص 99.99 درصد طراحی شده است. با احداث این کارخانه حدود 70 نفر در معادن و کارخانه مشغول به کار خواهند شد که از اهداف اصلی گروه معدنی حدید گستر سیرجان ایجاد شغل پایدار و تولید مواد اولیه و فلزات پایه جهت افزایش صنایع پایین دستی و بهبود وضعیت اقتصادی کشور است.

کارخانه کاتد جنت آباد

این کارخانه با ظرفیت 500تن کاتد سال در مشارکت صنعتی جنت آباد گرمسار طراحی، اجرا و راه‌اندازی گردید. خوراک سنگ مس این کارخانه از معادن مس گروه معدنی حدید از جمله خانکیشی و … تامین می‌گردد. این کارخانه به روش لیچینگ با استفاده از واحدهای SX-EW طراحی شده است.

محصول این کارخانه کاتد با گرید A، LME با عیار 99.99 درصد است که تماماً در بازار داخلی ایران به فروش رسیده و خوراک صنایع پایین همچون مفتول مس، کابل، لوله مسی و … می‌باشد.